Niezalogowany
zmień rozmiar:

Szanowni Państwo!

Witamy w elektronicznym systemie rekrutacji NABO.

Na tej stronie macie Państwo możliwość zapoznania się z:
  a) ofertą szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Kęty – poprzez zakładkę „Oferty placówek”,
  b) zasadami rekrutacji do szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Kęty - poprzez zakładkę „Zasady rekrutacji”,
  c) terminami poszczególnych czynności w rekrutacji do szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Kęty - poprzez zakładkę „Harmonogram rekrutacji”,
  d) kryteriami oraz punktacją obowiązującymi w trakcie rekrutacji do szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Kęty - poprzez zakładkę „Kryteria rekrutacji”,
  e) obwodami dla szkół podstawowych funkcjonujących na terenie gminy Kęty - poprzez zakładkę "Obwody szkół".

Zakończył się już etap składania wniosków o przyjęcie do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kęty.
W kolejnym etapie przeprowadzone zostaną procedury związane z kwalifikacją złożonych wniosków, której wyniki zostaną ogłoszone w terminie do 31 maja 2019 r.

Uwaga!
Rodzice dzieci zakwalifikowanych do szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020 mają obowiązek zgłoszenia się, w określonym harmonogramem terminie, do tych placówek w celu potwierdzenia woli ich uczęszczania. W przypadku gdy rodzic nie dopełni tego obowiązku w wyznaczonym terminie, będzie to potraktowane jako rezygnacja z miejsca i spowoduje automatyczne skreślenie dziecka z listy przyjętych.

Szczegółowe informacje o procesie rekrutacji, w tym zgłaszanie uwag co do funkcjonowania aplikacji prosimy kierować:
- na adres email: nabory@edukacja.kety.pl lub
- telefonicznie 33 844 76 00 wew. 141.
Rekrutacja ID: 138; Wersja: 9.140.298.1658 Harmonogram ID: 534;